• Zmena spôsobu vyučovania

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie v našej základnej umeleckej škole vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne (cez internet). Pre bližšie informácie kontaktujte prosím svojich triednych učiteľov.

      Mgr. M. Matucha, DiS. art., riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov!

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      V dôsledku opatrení súvisiacich s COVID-19 vydalo MŠ VVaŠ SR rozhodnutie, ktorým sa s účinnosťou od 12. októbra 2020 (od pondelka) do odvolania mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v ZUŠ.

      Keďže nám na vzdelávaní Vašich detí záleží a nechceme s nimi stratiť kontakt v tejto zložitej situácii, rozhodli sme sa preto pre kombináciu dištančnej formy vzdelávania spojenú s individuálnymi konzultáciami priamo s vyučujúcimi, ktoré sa budú realizovať predovšetkým vo výtvarnom odbore a v predmete hudobná náuka. V tanečnom odbore bude vyučovanie organizované jedine dištančnou formou.

     • Informácia pre zákonných zástupcov žiakov

      Dôležité upozornenie

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zápis doterajších a novoprijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v stredu, 02.09.2020 od 13.00 hod. do 16.00 hod. Pri zápise vašich detí na štúdium v ZUŠ Tisovec je potrebné vyplniť a doručiť priložené tlačivá v zmysle nariadenia MŠVVaŠ SR (Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti). Tlačivá nájdete v sekcii „O škole – Prijímačky – Tlačivá na stiahnutie“. Vytlačené tlačivá Vám budú k dispozícii aj pri vchode do Základnej umeleckej školy Tisovec (1 poschodie nad jedálňou ZŠ). Žiaci základej umeleckej školy

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA V NAŠEJ ZUŠ

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Mesta Tisovec, sa obnovuje školské vyučovanie v našej základnej umeleckej škole v plnom rozsahu od 22. júna 2020. V platnosti ostáva rozvrh z marca 2020.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

   • Piatok30. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Metodické dni akordeón, priečna flauta, gitara, zborový spev
   • Interný koncert I. časť 2017 - 2018
   • Interný koncert 2. časť 2017 - 2018
   • Predná Hora
   • Polárny expres 2017 - 2018
   • Vystúpenia žiakov školy